Ankete

ANKETA O POTOVALNIH NAVADAH

Anketa: Končali smo s predavanji o CPP v šoli vožnje Busko

Anketa: Bil/a sem na vozniškem izpitu iz vožnje ...

Anketa: Bil sem na rednem usposabljanju poklicnih voznikov v avtošoli Busko - koda 95