Zgodilo se je

Pred drugo svetovni vojno se je javni prevoz potnikov v Pomurju opravljal z vlakom in poštnim avtobusom. Tako je vozil poštni avtobus na relaciji »Grad-Murska Sobota-Lendava«.

Leta 1940 je začel voziti tudi na relaciji »Murska Sobota - Rogašovci«.

 

 

 

Med vojno, za časa madžarske okupacije so bile leta 1942 zgrajene tudi v Murski Soboti prve avtobusne garaže, na ulici Štefana Kovača.   

 

 

Po vojni, leta 1945, je bila ustanovljena poslovalnica za avtobusne prevoze v sestavi »Državnega avtobusnega podjetja Slovenije«.

Leta 1952 je bilo v Mariboru ustanovljeno podjetje »Avtobusni promet Maribor« s poslovalnico v Murski Soboti.

Leta 1976 je bila ustanovljena TOZD »Avtobusni promet Murska Sobota« v sestavi DO »Certus Maribor«.

Leta 1986, se je temeljni organizaciji v Murski Soboti uspelo izločiti iz sestave delovne organizacije Certus in se preoblikovati v DO »Avtobusni promet p.o.«

Potem sta sledili še dve formalni spremembi, leta 1991 se je p.o. preoblikovala v d.o.o. in leta 1997 v današnjo delniško družbo.

Dejavnost prevoza potnikov z avtobusi, je bila na področju Pomurja najbolj cenjena in najbolj razvita ob koncu osemdesetih let. Takrat je bilo v našem voznem parku čez 100 vozil in tudi čez 300 zaposlenih.

Zaradi velikega števila potnikov smo uporabljali celo zglobne avtobuse, zaradi katerih so se morala graditi večja postajališča.

 

 

Takrat so bili zgrajeni tudi nekateri pomembni objekti:

 • Avtobusna postaja v Murski Soboti, leta 1971
 • Servisna delavnica na Bakovski cesti št. 29 (15.09.1982)
 • Današnja upravna zgradba na Bakovski 29a (15.09.1988)

 

 

 

 

 

Otvoritev nove linije v Kobilju:

 

 

 

Otvoritev novih delavnic na Bakovski cesti v MS:

 

 

Razvoj dejavnosti prevoza potnikov z avtobusi v Pomurju so v preteklosti usmerjali naslednji naši bivši sodelavci:

 • Ciril Berlot - vodja poslovalnice
 • Bela Baler - vodja poslovalnice (1967 do 1976) 
  - direktor TOZDa (1976 do 1981)
 • Martin Puhan - direktor TOZDa (15.6.1981 do 15.6.1983)
 • Ivan Hanc - direktor (1983 do 30.6.2001)
 • Jožef Veren - direktor (1.7.2001 do 1.7.2007)
 • Ana Kralj - direktorica (1.7.2007 - 30.6.2020)

 

Z uvajanjem tržnega gospodarstva začetkom 90-ih let, z liberalnim odnosom tudi do dejavnosti JPP, z večanjem motorizacije in izboljševanjem cestne infrastrukture, se je potreba po prevozih z avtobusi vedno bolj manjšala. Prestrukturiranje v »Avtobusnem prometu« je postalo nuja. Tehtnica se je nagnila v uvajanje novih, več ali manj sorodnih dejavnosti.