Zavezani k trajnostni mobilnosti …

Zavezani k trajnostni mobilnosti …

Prometno transportni sektor je področje kjer se obremenjevanje okolja še vedno stopnjuje. Naraščanje transporta in potovanj ljudi je tolikšno, da tega ne uspevamo kompenzirati z boljšo tehnologijo motornih vozil, niti z modernejšo infrastrukturo. Mobilnost posameznika je postala vrednota, ki jo vedno bolj postavljamo na prvo mesto. Celo pred egsistencialne potrebe, kot je bivanje, okolje, hrana in celo zdravje.

Javni prevoz je še vedno edina alternativa, ki zagotavlja učinkovito in enakopravno mobilnosti za vse, ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov.

Potovanje oziroma premikanje s trajnostnimi načini, kot so hoja, kolo, avtobus, vlak, ladja in druga trajnostna prevozna sredstva, dobiva vedno večjo veljavo in priljubljenost tudi znotraj turizma.

Vsakodnevna uporaba javnega prevoza ponuja že pozabljene prednosti kot so druženje, počitek med potovanjem, priprava na sestanek ali izpit, varnost, … Spodbuja nas k gibanju in druženju, kar sta dve nujni komponenti zdravega načina življenja. Obenem je pa cenejša in do okolja prijaznejša alternativa uporabi in lastništvu osebnega motornega vozila.

V Avtobusnem prometu Murska Sobota d.d. skupaj z lokalnimi skupnostmi izboljšujemo možnosti uporabe javnega prevoza, ozaveščamo in informiramo prebivalce naših občin.

Potencialne potnike spodbujamo k čim bolj množični uporabi javnega prevoza, še posebej na vsakodnevnih potovanjih – v službo, šolo in po drugih opravkih. Na ta način prispevamo k zmanjševanju stroškov v proračunu posameznih Pomurskih družin iz naslova mobilnosti, ki ima še vedno prevelik delež. S povečevanjem zasedenosti kapacitet avtobusov dodatno prispevamo k zmanjšanju obremenjevanja lokalnega in globalnega okolja.

 

Nabavljamo sodobna vozila po najvišjih evropskih standardih z EURO motorji. V našem voznem parku imamo že polovico vozil z motorji EURO 6. Zamenjali smo vsa vozila, ki so bila še proizvedena mimo EURO standardov. Za avtobuse na alternativne pogone infrastruktura v Pomurju še ni prilagojena. Avtobusi so opremljeni s posebnimi napravami za predogrevanje motorjev. Možnost, ki je še posebej koristna pozimi, saj je zagon bistveno lažji in že prvi kilometri poti so manj škodljivi za okolje. Manj škodljivih plinov, manj hrupa, manj ogrevanja motorja na stojišču, bolj toplo že za prve potnike, ki vstopijo vsako jutro.

Vozniki so opravili tečaje varne in varčne vožnje. Tako varnost potnikov, kot nenehno zmanjševanje obremenjevanja bivalnega okolja sta cilja, h katerima težimo.

Nadziramo porabo goriva, tozadevno motiviramo voznike in preventivno vzdržujemo avtobuse.

Ponujamo tudi možnost prevoza koles na nekaterih relacijah po Pomurju. Dodatna storitev je namenjena domačemu prebivalstvu in turistom, ki želijo kombinirati javni prevoz in kolesarjenje. Projekt smo zastavili skupaj z Razvojno agencijo Sinergija.

Že od leta 2002 omogočamo kombinirana potovanja kolesarjem, ki želijo del poti opraviti s kolesi. Na prikolico, pripeto k avtobusu naložimo do 24 koles. Tako še dodatno spodbujamo uporabo koles tudi na turističnih potepanjih širom Evrope.  

V mestnem prometu v občini Murska Sobota smo že od prvega dne prijazni do invalidov in ostalih gibalno oviranih oseb; saj se zavedamo, kako dragocena je samostojnost vseh posameznikov, še posebej ko je potrebno premagovati ovire.

Zavezani smo k sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami v Pomurju. Pomagamo ozaveščati, ter usposabljati otroke in mlade za bolj varno, ter do okolja prijaznejšo mobilnost, obenem pa spreminjati potovalne navade.