Prevoz potnikov

VRSTE VOZOVNIC

Subvencionirane IJPP vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih

- mesečna vozovnica (neomejeno število voženj v času veljavnosti vozovnice)
- letna vozovnica (neomejeno število voženj v času veljavnosti vozovnice)


- mesečna M10 vozovnica (10 voženj na mesec)
- letna M10 vozovnica (10 voženj v vsakem mesecu v obdobju veljavnosti letne vozovnice)

-mesečna vozovnica za kategoriziranega športnika (neomejeno število voženj v času veljavnosti vozovnice)
-letna vozovnica za kategoriziranega špornika (neomejeno število voženj v času veljavnosti vozovnice)

 

Subvencionirana vozovnica za upokojence, invalide, starejše od 65. let in vojne veterane

Vozovnica velja za obdobje za katerega je izdana in skladno z vsakokratnim sklepom pristojnega ministrstva.

 

Vikend vozovnice

-Vikend vozovnica za družine in skupine potnikov

Vozovnica omogoča družinam oziroma skupinam potnikov do 5 oziroma do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni.

- Vikend popusti 75%

Potniki lahko vse sobote, nedelje in praznike v obdobju od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 potujejo s 75% popustom v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu.

 

Terminske vozovnice AP MS d.d.
Terminske vozovnice AP MS d.d. so izdane na brezkontaktni čip kartici. Ob prvem nakupu vozovnice boste vplačali akontacijo za brezkontaktno čip kartico. Kartica je uporabna za vse naslednje nakupe. Če kartice ne boste več potrebovali, jo boste lahko vrnili na prodajno mesto. Za nepoškodovano čip kartico vam bomo vrnili vplačani znesek. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena, stroški izdaje nove čip kartice bremenijo uporabnika.  
Brezkontaktna čip kartica je veljavni prevozni izkaz šele ko je registrirana na avtobusu – potnik je dolžan ob vsakokratni vožnji vozovnico približati čitalnemu terminalu, ki se nahaja na avtobusu.  
Vozovnico, ki se glasi na ime, ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika.

Na izbiro so različne vrste večkratnih vozovnic:
- mesečna delavska vozovnica; Velja za neomejeno število voženj na relaciji, za katero je izdana in v mesecu za katerega je izdana ter prvi delovni dan v prihodnjem mesecu.
- letne osnovnošolske vozovnice; Velja za neomejeno število voženj na relaciji, za katero je izdana in za tekoče šolsko torej od 1. septembra do 30. junija v naslednjem koledarskem letu,

 

Vračilo vozovnic
Uporabnik prevoza lahko vozovnico zaradi spremembe kraja bivanja, šolanja, ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili) spremeni v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji.
 
Preklic vozovnic
Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko imetnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora imetnik vozovnice podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z lažnim preklicem. Ob preklicu vozovnice je dolžan predložiti verodostojen osebni dokument in originalni račun o nakupu vozovnice v primeru prenosljive brezimenske vozovnice. Stroške preklica in izdaje dvojnika plača imetnik vozovnice po veljavnem ceniku.

Zloraba vozovnic
Vozovnica je zlorabljena:
- če jo uporablja druga oseba kot je zapisana na vozovnici,
- če se uporablja na drugi liniji, kot je navedena na vozovnici,
- če se uporablja, čeprav je časovno obdobje za katerega je izdana že poteklo oz. se še ni začelo, 
- če se enosmerna vozovnica uporablja v napačni smeri in 
- če vozovnica ni registrirana na potniškem terminalu. 
V primeru zlorabe vozovnice se kršitelju vozovnica odvzame in zaračuna vrednost skladno z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji.