CENIK MO MS

V priponki se nahajata:
- cenik prevozov za mestni in medkrajevni javni linijski prevoz potnikov na območju MO MS

- skica CONA 1 in CONA 2